Proaktiv IT-Drift av datorer o servrar

HedData Proaktiv IT-Drift

proaktiv iT-dRIft Inventering Inventering

 

HedData erbjuder löpande inventering av hela IT-miljön för full kontroll. Ingen förändring går dig obemärkt förbi. Vi kan även genomföra licenskontroll.

Proaktiv It-Drift patch hanteringPatchhantering

 

HedData ser till att din datormiljö får patchar och säkerhetsuppdateringar till alla datorer och servrar och har kontroll på hela flödet

Proaktiv IT-Drift övervakningÖvervakning
HedData kan genom proaktiv övervakning säkra kvaliteten i IT-miljön och därmed även användarnas upplevelse utav funktionen. HedData övervakar allt det kritiska och kan automatisera åtgärder vid behov.

Proaktiv IT-Drift ärendehanteringÄrendehantering
HedData erbjuder en fullt utvecklad och flexibel ärendehantering. Ärenden kan komma in både manuellt och automatiskt.

Proaktiv IT-Drift rapporterRapporter
HedData kan med grafiska rapporter enkelt visa hur er miljö ser ut och vilka svagheter och förbättringar som behövs göras.

Proaktiv IT-Drift scriptScript
HedData kan automatisera det mesta: exempelvis installation av program, rensning av temporära filer, virusgenomsökningar, diskdefragmenteringar och mycket mer.

Proaktiv IT-Drift integration tredje partIntegration mot tredje part
HedData kan kontrollera anti-virus och backuper och övriga mjukvaror. Vi låser er inte till specifika leverantörer för backup och anti-virus.

Proaktiv IT-Drift fjarrstyrningFjärrstyrning
HedData kan enkelt och säkert fjärrstyra era datorer och enheter oavsett var dessa befinner sig.

Proaktiv IT-Drift gruppGrupper
HedData kan med hjälp av grupper enkelt applicera inställningar på en eller flera enheter, utan extra handpåläggning per enhet.

Proaktiv IT-Drift antivirusManagerat Antivirus
HedData kan erbjuda virusskydd från Eset Nod32. Vi tar hand om kontrollen av virusskyddet och ser till att virusskyddet är på och uppdaterat, rapporterar om hot och vidtar åtgärder, sätter regler och exkluderingar.

Proaktiv IT-Drift online BACKUPManagerad OnlineBackup
HedData kan även erbjuda managerad onlinebackup där vi tar hand om era backuper och ser till att de utförs rätt backupen sparas på två olika platser och kan även sparas lokalt hos er.

Proaktiv IT-Drift mobil hanteringMobilhantering
HedData kan även ta hand om era mobiler och surfplattor. Konfigurera trådlösa anslutningar, VPN, epost och radera telefon vid händelse av förlust, se vart telefonen befinner sig med mera.


Sök

Nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och erbjudandena först!
100% Säkert. Vi skickar inte spam eller säljer din adress!

Facebook